Birlikte Yaşama Kültürü
BİRLİKTE YAŞAMA KÜLTÜRÜ
Günümüzde yaşanan problemlerden en büyüğü belkide bireylerin birbirlerini anlayamamalarıdır.Bu anlayamamak yada anlamak istememek farklı alanlarda farklı şekilde sonuçlar doğururken toplumsal gerilimlerin temelini de oluşturmaktadır.Fıtratımızdan kaynaklanan farklılıkları bir potada eritip bunu zenginlik haline getirmek en büyük erdem ve doğal bir sonuç olması gerekirken bugün dünyanın değişik bölgelerinde çatışmanın,savaşların ve anlaşmazlıkların sebepleri arasında  dini,mezhebi,etnik ve sınıfsal,v.b ayrımcılığa dayanan farklılıklar gösterilmektedir.
Ülkemizde de tarih boyunca kardeşce yaşamış farklı etnik kökenlere sahip bireyler,bugün bazı mihrakların odağına girererek makro enerjimizin tüketilmesine yönelik planlar dahilinde harekete zorlanmaktadır.bu oyunların amaçlarının ve arkasındaki niyetleri yetişen gençlerimize anlatmamız geleceğimiz açısından önem arzetmektedir.
Ulusal  ve       uluslararası     farklı  kültür havzalarında  yetişmiş          bireylerin ait   oldukları        kültürel            kimliklerinin   tanınmasını    ve       kültürlerarası  etkileşim imkanlarının           sağlanmasını ve bu farklılıkları beraberce sinerjiye ve toplumsal faydaya yönelttikleri zaman hangi sonuçlara ulaşacağımızı anlatmak bu programın ana amacı olacaktır.
Birilikte yaşama kültürü Prfo.Dr. Ertan Özensel koordinatörlüğünde alanında uzman kişiler tarafından yürütülecektir.
 


EĞİTİM PROGRAMI
Başlangıç Salon Saat

Ders saatleri bulunamadı.