Medya ve İletişim
MEDYA VE İLETİŞİM
Yasama, yürütme ve yargı erklerinden sonra dördüncü kuvvet olarak nitelenmeye başlanan medya, içinde yer aldığı toplumun ekonomik, siyasi ve kültürel unsurlarından bağımsız değildir. Medya ile kültür, ekonomi ve politika arasında karşılıklı etkileşim vardır. İnsanların gelişen teknoloji ile birlikte bilgiye anında erişimi ve eriştiği araç sayısı artmış olsa da medya hâlihazırda bireyleri, toplumları ve milletleri etkileme gücüne sahiptir. İletinin kodlanış ve aktarılış biçimi, algı yaratmada ve algıyı yönetmede ilk elden etkili olmaktadır. Bu dersin amacı, medyanın gücünü ortaya koymak ve medyanın eğitim amaçlı kullanımını; iletilerin sunumu yoluyla bireylerde istenen düzeyde tutum geliştirmeye ve davranış değişikliği yaratmaya yönelik bilgileri katılımcılara aktarmaktır. Ayrıca katılımcıların toplumsal konulara yönelik olarak bir medya kampanyasını yürütmeleri de sağlanmış olacaktır.
Gerçlekleştirilecek seminerlerde  içerik olarak gençlerin medya, medya okuryazarlığı ve medyanın kullanımı hakkında bilinçlendirilmesine yönelik olarak gündem ve medyanın gündem belirleme gücü, kültür, popüler kültür ve medyanın rolü, kamuoyu kavramı, gelişimi ve medyanın kamuoyu yaratma üzerindeki etkisi, iktidar kavramı, tarihsel süreçte iktidar ve medyanın iktidar ile ilişkisi, yerel siyaset ve medya, haber, haberin sunumu, haberin çerçevelenmesi ve toplumsal tutumlar üzerinde medyanın etkisi, yeni medya ve gençlik, reklam – medya ve tüketim toplumu ilişkisi; tanıtım, sosyal sorumluluk ve medya konuları ele alınacaktır. 
 


EĞİTİM PROGRAMI
Başlangıç Salon Saat

Ders saatleri bulunamadı.EĞİTİMCİLER