Uluslararası İlişkiler ve Türk Dış Politikası
TÜRK DIŞ POLİTİKASI
Uluslararası politika,güvenlik, jeopolitik ve jeo stratejik konum,v.b kavramların ışığında  ülkemizin izlediği dış politika ve etkileri derinlemesine ele alınacaktır. Bu bağlamda ülkemizin izlediği komşu,bölge ve uzak dış politikanın yansımları da  yakın tarihi çercevede karşılaştırmalı olarak gözden geçirilecektir.Yine bu çercevede son dönemlerde ülkemizin  izlediği aktif dış politikanın  mekan bazlı değerlendirmeleri de bu seminer programının içesinde yer alacaktır


EĞİTİM PROGRAMI
Başlangıç Salon Saat

Ders saatleri bulunamadı.