Hüsrev Tabak

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler bölümünde öğretim üyesi olarak çalışan Dr. Hüsrev Tabak, lisans eğitimini 2005 yılında Selçuk Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde, yüksek lisans eğitimini de sırasıyla 2008 yılında Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Uluslararası Güvenlik Çalışmaları programında ve 2011 yılında University College London (UCL)'da, son olarak doktorasını da 2015 yılında Manchester Üniversitesi'nde tamamlamıştır. Dr. Tabak'ın çalışma alanları uluslararası ilişkiler teorileri, etnopolitik ve dış politika analizidir. Uluslararası alanda yayınlanmış bir kitabı ve ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanmış makaleleri bulunan Dr. Tabak, Journal of Global Analysis ve Caucasus International dergilerinin yürütücü editörlüğü yürütmektedir. Dr. Tabak ayrıca aralarında European Journal of International Relations ve Review of International Studies'in de bulunduğu birçok uluslararası dergi için hakemlik yapmıştır.

Ders Tarihleri Eğitim Sınıf Ders Başvuru Başlangıç Tarihi
Ders Tarihleri Eğitim Sınıf Ders Başvuru Başlangıç Tarihi